Крикун Іван Григорович

Посада: науковий співробітник

Науковий ступінь, звання: кандидат фіз.-мат. наук

Контакти: e-mails: iwanko@i.ua

Напрямки досліджень

стохастичні диференціальні рівняння;

локальний час;

слабка збіжність мір.

  1. Крикун, І.Г. (2005): Гранична теорема для стохастичних рівнянь з локальним часом. Труды ИПММ НАНУ, т. 10, с. 120 – 130.
  2. Krykun, I.G. (2009): Large deviation principle for stochastic equations with local time. Theory of Stochastic Processes, vol. 15(31), no. 2, p. 140 – 155.
  3. Крикун, І.Г. (2012): Функціональний закон типу повторного логарифма для косого броунівського руху. Теорія ймовірностей та математична статистика, т. 87, с. 60 – 77.
  4. Крикун, І.Г., Махно, С.Я. (2013): Явление Пеано для уравнений Ито. Український математичний вісник, т. 10, № 1, с. 87 – 109.
  5. Крикун, І.Г. (2013): Аналог явища Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом. Труды ИПММ НАНУ, т. 26, с. 104 – 112.
  6. Крикун, І.Г. (2013): Явище Пеано для стохастичних рівнянь з локальним часом, Доповіді НАНУ, № 7, с.7 – 12.
  7. Krykun, I.G., Makhno, S. Ya. (2013): The Peano phenomenon for Itô equations, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 192, Issue 4, p. 441 – 458.
  8. Krykun, I.G. (2013): Functional law of the iterated logarithm type for a skew Brownian motion, Probability and Math. Statist., No. 87, p. 79 – 98.
  9. Крикун, І.Г. (2016): Збіжність косих броунівських рухів з локальними часами в кількох точках, які стягуються в одну, Український математичний вісник, т. 13, № 2, c. 213 – 223.
  10. Krykun, I.G. (2017): Convergence of skew Brownian motions with local times at several points that are contracted into a single one, Journal of Mathematical Sciences, Vol. 221, Issue 5, p. 671 – 678.