Український математичний вісник

Український математичний вісник

 

“Український математичний вісник” публікує оригінальні та оглядові статті з основних напрямків теоретичної математики, переважно з теорії функцій та функціонального аналізу, звичайних диференціальних рівнянь, рівнянь з частинними похідними та рівнянь математичної фізики, алгебри, теорії ймовірностей та математичної статистики, геометрії та топології.

“Український математичний вісник” виходить чотири рази на рік. Журнал включено до Каталогу газет та журналів України “Укрпошта”, індекс 08165. Рекомендуємо оформляти передплату через поштові відділення або шляхом укладення прямих договорів з видавництвом журналу “Український математичний вісник” за адресою: Інститут прикладної математики і механіки НАН України, вул. Добровольского, 1, 84100, Слов’янськ, Україна.

Англомовна версія журналу “Український математичний вісник” публікується видавництвом Springer US в окремих номерах Journal of Mathematical Sciences, ISSN: 1072-3374 (Print), 1573-8795 (Online), http://link.springer.com/journal/10958

Сайт журналу “Український математичний вісник”Ukrainian Mathematical Bulletin

Статті, що подаються до розгляду в журнал «Український математичний вісник» (УМВ), повинні бути написані українською, російською або англійською мовою та підготовлені за допомогою комп’ютера. Підготовка на комп’ютері має бути виконана у форматах AMS-LATEX, LATEX або LATEX2е. Малюнки повинні бути представлені в окремому файлі в одному з наступних форматів: РS, ВМР, РСХ, ТІFF, JРЕG з розрішуючою можливістю не менше ніж 600 dpі. До кожної статті необхідно додати наступну інформацію: повні поштові адреси всіх авторів; електронні адреси авторів; анотації статей; індекс предметної класифікації МSС 2000; ключові слова та фрази.

Обсяг статті не повинен перевищувати 30 журнальних сторінок. Статті, що мають обсяг більше зазначеного, приймаються до публікації у виключених випадках за особливим рішенням Редакційної колегії журналу.

Редакція УМВ рекомендує надсилати електронний варіант статті в форматі РоstSсrірt або РDF за адресою:

UMB.Submission@nas.gov.ua

Надрукована на принтері стаття у двох примірниках має бути надіслана за адресою:

Редакція УМВ,

Інститут прикладної математики і механіки

Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Приклад оформлення статті

Члени редакційної колегії журналу
«Український математичний вісник»

 1. Гутлянський Володимир Якович – радник при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України — головний редактор.
 2. Рязанов Володимир Ілліч – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України – заступник головного редактора.
 3. Довгоший Олексій Альфредович – провідний науковий співробітник відділу теорії функцій Інституту прикладної математики НАН України, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник – відповідальний секретар.

Міжнародна редакційна рада 

 1. Авнер Фрідман – доктор фізико-математичних наук, професор математичного факультету Університету штату Огайо, США.
 2. Євген Хруслов – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу диференціальних рівнянь та геометрії Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України, Україна.
 3. Самуїл Крушкаль – доктор фізико-математичних наук, професор математичного факультету Університету імені Бар-Ілана, Ізраїль.
 4. Оллі Мартіо – доктор фізико-математичних наук, професор факультету математики та статистики Університету Гельсінкі, Фінляндія.
 5. Тошіюкі Сугава – доктор фізико-математичних наук, професор відділення математики Вищої школи інформаційних наук Тохокуського університету, Японія.

Редакційна колегія

 1. Абдуллаєв Фахреддін – доктор фізико-математичних наук, професор Мерсінського університету, м. Мерсін, Туреччина.
 2. Деркач Володимир Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу організації наукових досліджень Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
 3. Івасишен Степан Дмитрович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри математичної фізики НТУУ «Київський політехнічний інститут».
 4. Курта Василь Васильович – доктор фізико-математичних наук, професор, співробітник Американського математичного товариства.
 5. Луковський Іван Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу математичних проблем механіки та теорії керування Інституту математики НАН України.
 6. Марченко Володимир Олександрович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу методів математичної фізики Математичного відділення Фізико-технічного інституту низьких температур НАН України ім. Б.І. Вєркіна.
 7. Моторний Віталій Павлович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, професор кафедри математичного аналізу і теорії функцій Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
 8. Нєсмєлова Ольга Володимирівна – доктор фізико-математичних наук, доцент, в.о. директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 9. Нікітін Анатолій Глібович – доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу математичної фізики Інституту математики НАН України.
 10. Пастур Леонід Андрійович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач відділу теоретичної фізики Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАН України.
 11. Перестюк Микола Олексійович – доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, завідувач кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка,.
 12. Протасов Ігор Володимирович – доктор фізико-математичних наук, професор провідний науковий співробітник кафедри дослідження операцій факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка,.
 13. Скрипнік Ігор Ігорович – доктор фізико-математичних наук, доцент, член-кореспондент НАН України, директор Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 14. Таранець Роман Михайлович – доктор фізико-математичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Інституту прикладної математики і механіки НАН України.
 15. Тригуб Роальд Михайлович – доктор фізико-математичних наук, професор, провідний науковий співробітник Сумського державного університету.
 16. Шеремета Мирослав Миколайович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри теорії функцій і теорії ймовірностей Львівського національного університету.
 

Адреса редакції

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України

вул. Добровольського, 1, 84100, Слов’янськ, Україна

Тел.: +38 (0626) 66 55 00

 

Електронна пошта

UMB.Submission@nas.gov.ua