Новини

Цикл семінарів «Сучасна теорія функцій та відображень і її застосування»

З нагоди Міжнародного року фундаментальних наук для сталого розвитку Інститут прикладної математики і механіки НАН України проводить цикл семінарів «Сучасна теорія функцій та відображень і її застосування».

Перше засідання семінару відбудеться 21 листопада 2022 року у форматі онлайн за допомогою сервісу Google Meet. Планується участь у семінарі колег із Ізраїлю, США, Норвегії, Румунії та інших країн. Початок о 14:30.

Посилання на онлайн-конференцію.

Доповідач: завідувач відділу теорії функцій Інституту прикладної математики і механіки НАН України доктор фізико-математичних наук, професор Рязанов Володимир Ілліч.

Пропонується до обговорення нова стаття про задачу Діріхле з довільними вимірними (відносно натурального параметра) граничними даними для квазілінійних рівнянь Пуассона в довільних жорданових областях із спрямлюваними границями: Ryazanov, V. Dirichlet Problem with Measurable Data in Rectifiable Domains. Filomat 36:6 (2022), 2119–2127.

Посилання на статтю.

Контактна особа: доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник Севостьянов Євген Олександрович, e-mail: esevostyanov2009@gmail.com

Друге засідання семінару, яке буде присвячене крайовим задачам Гільберта, Неймана і Пуанкаре в теорії потенціалу, планується провести навесні 2023 року.

 

Вітаємо із присвоєнням вченого звання!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до деяких наказів Міністерства освіти і науки України» затверджено рішення Вченої ради Інституту щодо присвоєння Петрову Євгену Олександровичу вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 111 – Математика.

Щиро вітаємо Євгена Олександровича з присвоєнням вченого звання та бажаємо подальших професійних успіхів, реалізації нових задумів і творчого натхнення!

Вітаємо наших колег!

Президія Національної академії наук України відзначила подякою колектив наукового проєкту «Аналітичні методи дослідження задач керування рухом багатомасштабних мехатронних систем»

  • Грушковську Вікторію Василівну – керівника проєкту, старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки;
  • Євгеньєву Євгенію Олександрівну – керівника проєкту, наукового співробітника відділу прикладної механіки;
  • Васильєву Ірину Геннадіївну – молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки;
  • Жоголеву Надію Володимирівну – наукового співробітника відділу прикладної механіки;
  • Хорошуна Анатолія Сергійовича – провідного наукового співробітника Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України

за плідну творчу працю та особистий внесок в успішне виконання наукового проєкту за грантами НАН України дослідницьким лабораторіям молодих вчених НАН України у 2020-2021 роках.

Бажаємо натхнення для подальших творчих здобутків та наукових звершень!

Переміщення Інституту до м. Черкаси

У зв’язку з проведенням у м. Слов’янську Донецької області активних бойових дій та враховуючи, що розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02.08.2022 №679-р «Про проведення обов’язкової евакуації населення Донецької області» Черкаську область внесено до переліку областей, рекомендованих для евакуації населення Донецької області як безпечний регіон Інститут прикладної математики і механіки НАН України евакуйовано до м. Черкаси без зміни юридичної адреси.

Розпорядження Президії НАН України від 12.09.2022 №427 «Про розміщення Інституту прикладної математики і механіки НАН України на площах Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького».

Інститут виражає глибоку вдячність ректору Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктору економічних наук, професору Черевку Олександру Володимировичу, директору Навчально-наукового інституту інформаційних та освітніх технологій, доктору фізико-математичних наук, доценту Ляшенко Юрію Олексійовичу та завідувачу кафедри фізики, кандидату фізико-математичних наук, доценту Пасічному Миколі Олександровичу за сприяння розміщенню Інституту в приміщеннях Університету та надання можливості продовжувати дослідження на користь української та світової науки.

Обговорення освітньо-наукових програм

До громадського обговорення пропонуються освітньо-наукові програми та навчальні плани підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти за спеціальностями 111 Математика та 113 Прикладна математика.

 

Запрошуємо шановних колег, аспірантів, стейкхолдерів та інших зацікавлених осіб надати свої зауваження та пропозиції до проєктів освітньо-наукових програм та навчальних планів Інституту прикладної математики і механіки НАН України. Свої пропозиції та зауваження просимо надіслати їх на адресу aspirantura.ipmm21@gmail.com до 16.09.2022 року.

 

Пропозиції та зауваження просимо надавати за наступною формою:

  1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчена звання, посада, місце роботи.
  2. Електронна адреса для зворотного спілкування.
  3. Ваші пропозиції та зауваження до проектів освітньо-наукових програм та навчальних планів.

 

Чекаємо на ваші пропозиції!

 

Проєкт освітньо-наукової програми  спеціальності 111 – Математика

Проєкт навчального плану спеціальності 111 – Математика

 

Проєкт освітньо-наукової програми  спеціальності 113 – Прикладна математика

Проєкт навчального плану спеціальності 113 – Прикладна математика

В Європі створюють фонд для допомоги українським науковцям-переселенцям

31 березня 2022 року Всеєвропейська федерація академій наук (ALLEA) та Фонд Премії за прорив (Breakthrough Prize Foundation) започатковують програму підтримки вчених-переселенців з України на 1,5 мільйона доларів США, котра, як очікується, стане прикладом успішної співпраці європейських академій.

Мета цієї ініціативи – негайно допомогти українським науковцям продовжити їхні дослідження у безпечному середовищі шляхом надання однорічної фінансової підтримки європейським академічним інституціям-господарям, а також допомогти українським дослідницьким установам продовжити або перезавантажити їхню діяльність, відновити їхні дослідницькі мережі та посприяти поверненню дослідників до безпечної, вільної та незалежної повоєнної України.

Фінансування призначатиметься для науково-дослідних організацій країн-членів Ради Європи, які прийматимуть докторантів і асистентів, доцентів або професорів (з усіх наукових дисциплін), до свого переміщення афілійованих із науковою організацією в Україні.

Незалежний комітет відбиратиме отримувачів коштів у тісній співпраці з ALLEA й установами-заявниками, а також контролюватиме рішення про фінансову підтримку українських дослідницьких мереж і установ.

Пресреліз на сайті ALLEA

Стипендійна програма «Purdue Ukraine Scholars Initiative» в Університеті Пердью в Сполучених Штатах Америки

У рамках програми університет відкриває можливість приймати запрошених науковців з України, які були переміщені внаслідок російського вторгнення. Квота програми передбачає 20 місць з можливістю переїзду членів родин (дружина/чоловік, діти). Запрошуються науковці з українських університетів, які займаються академічними дослідженнями, або студенти, які навчаються в аспірантурі українських університетів, які перебувають на стадії дисертаційного дослідження своєї програми. Обрані вчені зможуть продовжувати власні дослідження, або долучатися до проектів, які вже проводяться дослідниками Пердью.

Передбачувана тривалість програми становить один календарний рік з можливістю продовження залежно від безпекової ситуації в Україні. Університет Пердью надаватиме стипендію для прийнятих вчених, яка покриватиме витрати на житло та проживання.

Необхідно зауважити, що дослідницькі напрямки, включені в ініціативу, є гнучкими. Університет має намір узгоджувати наукові інтереси потенційних українських науковців із інтересами факультетів.

Детальну інформацію про академічні напрямки університету можна знайти на сторінці: https://www.purdue.edu/purdue/about/colleges_schools.php

Для подачі на програму, науковець має надіслати вказану в інформаційному листі інформацію англійською мовою на наступну адресу: mbrzezinski@purdue.edu та в копію до листа додати електрону адресу ПУ в США: emb_us@mfa.gov.ua.

Термін подачі заявок – відкритий. Університет планує приймати рішення протягом 10 робочих днів з моменту отримання кожної заявки.

Програма підтримки науковців з України

24.03.2022 була оголошена нова програма підтримки науковців з України, організована Польською академією наук (PAN) та Національною академією наук США (NAS).

Програма відкрита для кандидатів зі ступенем доктора (PhD) які станом на 24.02.2022 були штатними працівниками українського ВНЗ або Інституту НАН України.

Заявки приймаються на постійній основі до вичерпання коштів, виділених на програму.

Тривалість програми – до 3 місяців з можливістю продовження до 6 місяців (за умови наявності коштів).

Фінансування – 1700 доларів США протягом першого місяця перебування і 1200 доларів США протягом наступних (двох або більше) місяців.

Заявку подає від імені кандидата Інститут ПАН після погодження кандидатури.

Детальна інформація польською та англійською мовами на сторінці Польської академії наук.

Вітаємо наших колег!

 

Колектив Інституту прикладної математики і  механіки НАН України вітає старшого наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики Васильєву Наталію Володимирівну та старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки Грушковську Вікторію Василівну з присвоєнням їм вченого звання старшого дослідника. Бажаємо подальших творчих здобутнків та наукових звершень!

Рішення Атестаційної колегії МОН України від 01.02.2022 р.

 

Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми теорії керуючих систем у комп’ютерних науках»

З 21 по 24 грудня 2021 року в Слов’янську проходила науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії керуючих систем у комп’ютерних науках» (АПТКС’2021).
Наукові напрями конференції:
• Теорія графів, теорія керуючих систем та теорія автоматів;
• Теорiя програмування, валiдацiя, верифiкацiя i тестування програмних систем;
• Захист та кодування iнформацiї;
• Інформаційні технології в освіті;
• Бази даних, Web-програмування та електронна комерцiя.

До участі у конференції надійшло понад 40 праць з різних напрямків комп’ютерних наук та теорії керуючих систем. З цих робіт програмним комітетом конференції було рекомендовано до друку в цьому збірнику 24 роботи. Автори цих робіт (загалом 47 авторів) представляють провідні наукові установи та заклади вищої освіти України: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (13 авторів), Інститут прикладної математики і механіки НАН України (7 авторів), Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (5 авторів), Донбаську державну машинобудівну академію (5 авторів), Харківський національний університет радіоелектроніки (3 автори), Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (2 автори), Національний авіаційний університет (2 автори), Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського (2 автори), Хмельницький національний університет (2 автори), Національну металургійну академію України (2 автори), та ін. Серед авторів доповідей 1 член-кореспондент НАН України, 11 докторів наук та 20 кандидатів наук.

У зв’язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19, доповіді конференції проводилися в дистанційному режимі на платформі Zoom, у кожен з чотирьох робочих днів конференції в обговоренні доповідей приймали участь від 20 до 40 учасників конференції. Учасники конференції відмічали достатньо високий рівень доповідей, а також цікаве їх обговорення; від більшості учасників було одержано попередню згоду на участь у нашій конференції й у наступному 2022 році. Організаційний комітет конференції бажає міцного здоров’я та творчих успіхів всім учасникам конференції та обіцяє докласти всіх зусиль для того, щоб наступна конференція у 2022 році також пройшла на високому науковому та організаційному рівні, а якщо дозволить епідеміологічна ситуація, пов’язана з розповсюдженням COVID-19, то і в традиційному очному форматі.
Інформація про склад програмного та організаційного комітету конференції, її програму та збірник праць конференції міститься на інтернет-сторінці конференції https://iamm.in.ua/?page_id=2989.
З повагою, організаційний комітет конференції!