Новини

Семінар “Сучасний аналіз та диференціальні рівняння в частинних похідних” (23.03.2023)

 

 

 

 

Євген Бенілов

Університет Лімерика, Ірландія

eugene.benilov@ul.ie

Солітони та періодичні хвилі у рівнянні Кортевега-де Фріза п’ятого порядку

Четвер, 23 березня 2023 року, 15:00

Посилання: http://meet.google.com/nif-zfwd-mrg

Анотація

Розглядається рівняння Кортевега-де Фріза п’ятого порядку, де похідна п’ятого порядку множиться на малий параметр ε. Передбачалося, що це рівняння допускає нелокальний солітонний розв’язок, яке має центральну зону та осцилюючий хвіст або позаду або перед центральною зоною. Буде доведено, що цей розв’язок не може бути точним стаціонаром, замість цього амплітуда центральної зони згасає через потік енергії, що генерується в осцилюючому хвості. Швидкість згасання обчислюється при ε → 0. Для перевірки аналітичних результатів розроблено високоточний спектральний метод чисельного інтегрування цього рівняння. Асимптотичний та чисельний результати добре узгоджуються.

Вітаємо наших колег!

Постановою Президії НАН України від 08.03.2023 р. № 104 з нагоди Міжнародного дня математики за плідну наукову і педагогічну працю, особистий внесок у розвиток математичної науки і освіти та активне сприяння поширенню математичних знань нагороджено:

відзнакою НАН України «За підготовку наукової зміни»

Зуєва Олександра Леонідовича – члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача відділу прикладної механіки;

 

 

 

відзнакою НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця»

Євгеньєву Євгенію Олександрівну – кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника відділу прикладної механіки, Голову Ради молодих вчених.

Вітаємо наших колег!

22 лютого 2023 року під час засідання Президії НАН України працівників Інституту, які займаються благодійною та волонтерською діяльністю, а також тих, хто у перші дні війни забезпечував життєдіяльність Інституту, нагородили відзнаками Національної академії наук України.

Подякою Національної академії наук України відзначено:

Васильєву Ірину Геннадіївну – молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки;

Калошу Юлію Ігорівну – молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки;

Савченко Марію Олександрівну – наукового співробітника Спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу ІПММ НАН України та Донецького національного університету ім. Василя Стуса;

Суркову Тетяну Олександрівну – головного бухгалтера Інституту.

Почесною Грамотою Президії НАН України і Центрального комітету профспілки працівників НАН України відзначено: 

Дубовик Ріту Анатоліївну – старшого інспектора з кадрів Інституту;

Ткаченко Ольгу Петрівну – інженера I категорії, технічного секретаря наукових видань Інституту.

 

Постанову Президії НАН України від 22.02.2023 № 84 «Про відзначення працівників НАН України» опубліковано на офіційному сайті НАН України.

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», розпорядження НАН України від 20.04.2021 р. №226 «Про затвердження нової редакції Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України», Положення про Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових правцівників в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, затвердженого Вченою радою інституту 09.07.2021, протокол № 2, наказу директора інституту від 30.12.2022 р. № 100-ОД в Інституті прикладної математики і механіки НАН України проведено конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу теорії керуючих систем. За результатами конкурсу на вакантну посаду обрано кандидата фізико-математичних наук, доцента Крикуна Івана Григоровича.

Семінар “Сучасний аналіз та диференціальні рівняння в частинних похідних” (24.02.2023)

 

 

 

 

 

Марина Чугунова

Дослідницький університет Клермонта

marina.chugunova@cgu.edu

Математичне моделювання режимів тиску циркуляції крові за процедури Фонтана

П’ятниця, 24 лютого 2023 року, 18:00

Посилання: https://meet.google.com/nif-zfwd-mrg

Анотація

Дітям, що народилися з одним функціонуючим шлуночком серця замість звичайних двох, протягом перших кількох років життя потрібна серія операцій, щоб переспрямувати кровоток. Отриманий кровообіг, за якого системна венозна кров надходить безпосередньо до легеневих артерій, минаючи серце, називається кровотоком Фонтаном. Ми розробили дві математичні моделі із зосередженими параметрами для розподілу кров’яного тиску у кровотоці Фонтана: просторово-однорідну модель у формі звичайних диференціальних рівнянь та просторово-неоднорідну модель у вигляді диференціальних рівнянь з частинними похідними. Числові розрахунки за моделлю на основі звичайних диференціальних рівнянь з фізіологічно узгодженими вхідними параметрами та вихідними значеннями тиску-об’єму у серцевому циклі показують існування критичного значення легеневого опору, вище якого серцевий викид крові різко зменшується. Дослідження виконані спільно з М.Г. Дойлом (Університет Торонто), Д.П. Кінером (Університет Юти), С.Л. Роше (Університет Торонто) та Р.М. Таранцем (ІПММ НАН України).

 

Семінар “Сучасний аналіз та диференціальні рівняння в частинних похідних” (24.01.2023)

 

 

 

 

 

Георгій Кітавцев

Середньо-Східний технічний університет, Корпус Північного Кіпру

georgy.kitavtsev@gmail.com

Рідкокристалічні дефекти в теорії рідких кристалів
Ландау – де Жена

Вівторок, 24 січня 2023 року, 12:00

Посилання: https://meet.google.com/qgc-xcyp-mzp

Анотація

Метою доповіді є введення та обґрунтування поняття Q-тензорів та пов’язаної з ними енергії Ландау – де Жена, яка моделює структури рідких кристалів в околі термодинамічної рівноваги. Використовуючи k-радіально-симетричні граничні умови, буде показано, що критичні точки, які відповідають симетрії граничних умов, існують лише у випадку k=2, а також буде визначено три типи радіальних профілів – з двома, трьома та п’ятьма компонентами – та чисельно досліджено властивості їх мінімальності та стійкості в залежності від відповідних параметрів. Біфуркаційні діаграми для різних типів розв’язків буде знайдено чисельно та аналітично обґрунтовано. Наведені результати отримано спільно з Валерієм Сластіковим та Джонатаном Роббінсом з Брістольського університету та Аргіром Зарнеску з Баскського центру прикладної математики.

 

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади наукового співробітника відділу теорії керуючих систем.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену анкету наукового працівника;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) характеристику з останнього місця роботи;

8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) письмову згода на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, подають заяву про участь у конкурсі, характеристику за підписом безпосереднього керівника та перелік наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи, визначені у Положенні про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових правцівників в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, затвердженим Вченою радою Інституту 09.07.2021, протокол № 2, подаються ученому секретарю Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади наукового співробітника допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

  • учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) з відповідного наукового напряму;
  • учасник конкурсу повинен мати результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади та особливостям відповідного наукового напряму;
  • учасник конкурсу повинен мати науковий ступінь доктор філософії (кандидат наук) або вищу освіту другого (магістерського) рівня.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення 09.01.2023.

Адреса на яку подаються документи: 18031, Україна, м. Черкаси, бульв. Шевченка, 79, тел. (050) 627-13-88, e-mail: iamm_ua@ukr.net, web-сайт: http://www.iamm.in.ua/
Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: учений секретар інституту Сапунов Сергій Валерійович, тел. (050) 627-13-88.

Вітаємо із присвоєнням вченого звання!

Наказом Міністерства освіти і науки України від 23.12.2022 № 1166 «Про рішення з питань присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань та внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 6 червня 2022 року № 530» затверджено рішення Вченої ради Інституту щодо присвоєння Афанасьєвій Олені Сергіївні вченого звання старшого дослідника зі спеціальності 111 – Математика.

Щиро вітаємо Олену Сергіївну з присвоєнням вченого звання та бажаємо подальших професійних успіхів, реалізації нових задумів і творчого натхнення!

Науково-популярна лекція з математичної теорії керування

З нагоди Міжнародного року фундаментальних наук для сталого розвитку Інститут прикладної математики і механіки НАН України за участю структурних підрозділів ДНВЗ «Донецький національний технічний університет» та ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» проводить науково-популярну лекцію з математичної теорії керування.

Лекція відбудеться 21 грудня 2022 року о 10:00 у форматі он-лайн (Google Meet).

Посилання для підключення: https://meet.google.com/sog-rreq-gpc

Доповідач: завідувач відділу прикладної механіки ІПММ НАН України, член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор Зуєв Олександр Леонідович.

У лекції буде надано історичний огляд становлення теорії керування як академічної дисципліни в наукових школах Р. Беллмана, Р. Калмана, Л.С. Понтрягіна та сформульовано основні проблеми цієї теорії. В якості ілюстрацій буде наведено приклади розв’язання задач керування рухом мобільних роботів у середовищах з перешкодами, комп’ютерного моделювання коливань керованих оболонок в експериментах з перспективними надлегкими будівельними конструкціями, оптимального використання енергоресурсів і сировини у хімічній індустрії. Лекцію орієнтовано на широку аудиторію, у тому числі школярів, студентів і аспірантів, які цікавляться застосуваннями математичних методів при вирішенні актуальних проблем суспільства.

Контактна особа: Зуєв Олександр Леонідович, e-mail: zuyev@nas.gov.ua.