Новини

Проведено науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми теорії керуючих систем у комп’ютерних науках»

З 21 по 24 грудня 2021 року в Слов’янську проходила науково-практична конференція «Актуальні проблеми теорії керуючих систем у комп’ютерних науках» (АПТКС’2021).
Наукові напрями конференції:
• Теорія графів, теорія керуючих систем та теорія автоматів;
• Теорiя програмування, валiдацiя, верифiкацiя i тестування програмних систем;
• Захист та кодування iнформацiї;
• Інформаційні технології в освіті;
• Бази даних, Web-програмування та електронна комерцiя.

До участі у конференції надійшло понад 40 праць з різних напрямків комп’ютерних наук та теорії керуючих систем. З цих робіт програмним комітетом конференції було рекомендовано до друку в цьому збірнику 24 роботи. Автори цих робіт (загалом 47 авторів) представляють провідні наукові установи та заклади вищої освіти України: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (13 авторів), Інститут прикладної математики і механіки НАН України (7 авторів), Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України (5 авторів), Донбаську державну машинобудівну академію (5 авторів), Харківський національний університет радіоелектроніки (3 автори), Національний університет «Києво-Могилянська Академія» (2 автори), Національний авіаційний університет (2 автори), Вінницький державний університет імені Михайла Коцюбинського (2 автори), Хмельницький національний університет (2 автори), Національну металургійну академію України (2 автори), та ін. Серед авторів доповідей 1 член-кореспондент НАН України, 11 докторів наук та 20 кандидатів наук.

У зв’язку з запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню COVID-19, доповіді конференції проводилися в дистанційному режимі на платформі Zoom, у кожен з чотирьох робочих днів конференції в обговоренні доповідей приймали участь від 20 до 40 учасників конференції. Учасники конференції відмічали достатньо високий рівень доповідей, а також цікаве їх обговорення; від більшості учасників було одержано попередню згоду на участь у нашій конференції й у наступному 2022 році. Організаційний комітет конференції бажає міцного здоров’я та творчих успіхів всім учасникам конференції та обіцяє докласти всіх зусиль для того, щоб наступна конференція у 2022 році також пройшла на високому науковому та організаційному рівні, а якщо дозволить епідеміологічна ситуація, пов’язана з розповсюдженням COVID-19, то і в традиційному очному форматі.
Інформація про склад програмного та організаційного комітету конференції, її програму та збірник праць конференції міститься на інтернет-сторінці конференції https://iamm.in.ua/?page_id=2989.
З повагою, організаційний комітет конференції!

Відбулося обговорення проєктів освітньо-наукових програм

23 червня 2021 року в Інституті прикладної математики і механіки НАН України відбулося обговорення проєктів освітньо-наукових програм підготовки докторів філософії за спеціальностями 111 Математика та 113 Прикладна математика.

З метою посилення інтеграції освіти і науки та покращення освітно-наукового процесу в інституті, до обговорення було залучено фахівців із наукових та освітніх закладів України та закордону.

Участь у обговоренні взяли представники із Національної академії наук України, зокрема, з Інституту математики НАН України та Інституту механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, закладів вищої освіти, зокрема, Донецького національного університету ім. Василя Стуса, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, Одеської державної академії будівництва та архітектури, Донецького національного технічного університету, Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара, Донецького державного університету управління, Житомирського державного університету ім. І. Франка, Донбаської державної машинобудівної академії, Поліського національного університету.

Крім того, до обговорення залучилися іноземні колеги із Неґевського університету Бен-Гуріона (Ізраїль) та Інституту математики Університету Щецина (Польща).

Також на освітньо-наукові програми, які обговорювалися на засіданні, надійшло ряд рецензій від колег, які не змогли взяти участь у засіданні.

На засіданні обговорювалися структура навчального процесу, відповідність компетенцій і результатів навчання, висловлювалися практичні рекомендації щодо організації освітнього та науково-дослідного процесу в інституті.

Інститут прикладної математики і механіки НАН України висловлює подяку всім колегам, які взяли участь у заході та висловили свої рекомендації!

Обговорення проєктів освітньо-наукових програм

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас прийняти участь в обговоренні проєктів освітньо-наукових програм підготовки аспірантів за спеціальностями 111 Математика та 113 Прикладна математика, розроблених в Інституті прикладної математики і механіки НАН України.

Підготовка здобувачів в нашому інституті відбувається шляхом всебічного розвитку професійних та особистісних компетенцій, тому постійна співпраця з Вами надає нам можливість враховувати під час навчання вимоги сучасного ринку праці.

Обговорення відбудеться 23 червня 2021 року об 11:00 у форматі відеоконференції Zoom.

Інформація для підключення.
Тема: ІПММ НАН України — обговорення ОНП 111 Математика та 113 Прикладна математика

Початок: 11.00
Підключитися до конференції Zoom
https://zoom.us/j/96969243241?pwd=R3NpbHppSmdqajF1RVhPcnB0Nk1Qdz09
Ідентифікатор конференції: 969 6924 3241
Код доступу: 123

Якщо у Вас немає можливості взяти участь у відеоконференції, пропозиції можна надіслати на електронну адресу: star-o@ukr.net.

Проєкти програм можна скачати за посиланнями нижче:
Освітньо-наукова програма спеціальності 111 Математика;

Освітньо-наукова програма спеціальності 113 Прикладна математика.

Запрошуємо Вас до участі! Чекаємо на Ваші пропозиції, коментарі та зауваження!

Вітаємо Зуєва Олександра Леонідовича!

Щиро вітаємо завідувача відділу прикладної механіки, доктора фізико-математичних наук, професора Зуєва Олександра Леонідовича з обранням членом-кореспондентом Національної академії наук України із спеціальності «Обчислювальна математика, математичні проблеми механіки»! Бажаємо Вам нових успіхів у дослідницькій роботі та здійснення усіх творчих планів!

 

За матеріалами НАН України

Вітаємо переможців конкурсу «Математика. Механіка. Кібернетика.»

За рішенням конкурсної комісії переможців конкурсу «Математика. Механіка. Кібернетика.» нагороджено:

         Дипломами І ступеня:

 • Грушковську В.В., старшого наукового співробітника відділу прикладної механіки ІПММ НАН України — премія імені П.В. Харламова;
 • Денегу І.В., старшого наукового співробітника відділу комплексного аналізу і теорії потенціалу Інституту математики НАН України — премія імені Г.Д. Суворова;

Дипломами ІІ степеня:

 • Євгеньєву Є.О., наукового співробітника відділу прикладної механіки ІПММ НАН України — премія імені Я.Б. Лопатинського;
 • Калошу Ю.І., молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки ІПММ НАН України — премія імені П.В. Харламова 

Дипломами учасника:

 • Баранюкову І.С., аспірантку відділу прикладної механіки ІПММ НАН України; 
 • Білет В.В., старшого наукового співробітника відділу теорії функцій ІПММ НАН України;
 • Святенка Я.І., аспіранта Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Стьопкіна А.В., доцента кафедри математики та інформатики Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Шаніна Р.В., доцента Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.

Із радістю вітаємо з захистом дисертації Васильєву Ірину Геннадіївну!

Щиро вітаємо молодшого наукового співробітника відділу прикладної механіки Васильєву Ірину Геннадіївну та її наукового керівника, доктора фізико-математичних наук, професора Зуєва Олександра Леонідовича з успішним захистом дисертації «Стабілізація руху керованих механічних систем з випадковим впливом у критичних випадках» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук зі спеціальності 01.02.01 – теоретична механіка.
 
Бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги в професійному зростанні й у майбутніх наукових пошуках!

Семінар двох академій

Семінар Інституту прикладної математики і механіки Національної академії наук України й Інституту обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України в Рік математики в Україні

18 березня 2021 року відбувся Всеукраїнський науково-практичний семінар «Шкільна математична освіта і обдарованість», організований Інститутом обдарованої дитини НАПН України та Інститутом прикладної математики і механіки НАН України, участь в якому взяли представники науки, науково-педагогічної і широкої освітньої громади. Широку аудиторію об’єднав Рік математики в Україні у спільному прагненні розвитку нашої держави, зокрема пошуку обдарованої молоді, плекання інтелектуальної еліти незалежної України.

Мета семінару: обговорення педагогічних проблеми розвитку обдарованості і місця математики в освіті обдарованих; представлення методів і форм залучення обдарованих дітей і молоді до дослідницької діяльності; презентація інноваційних форм роботи з обдарованими учнями і студентами закладів вищої освіти.

Проблематика семінару: Форми і методи роботи з обдарованими учнями у процесі навчання математики; Актуальні проблеми STEM-освіти і обдарованість; Функції учителя у розвитку обдарованості; Супровід обдарованих учнів і студентів: сучасні практики.

На семінарі виступили вчені Інституту прикладної математики і механіки НАН України – в.о. заступника директора з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, доцент Ольга Нєсмєлова  й науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, голова Ради молодих учених Інституту прикладної математики і механіки НАН України  Євгенія Євгеньєва; Національної академії педагогічних наук України – академік-секретар Відділення загальної середньої освіти Національної академії педагогічних наук України доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України Олександр Ляшенко, президент Національного центру «Мала академія наук України», доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України, академік НАПН України  Станіслав Довгий; вчені Інституту обдарованої дитини НАПН України – директор, доктор філософських наук Максим Гальченко, головний науковий співробітник, доктор педагогічних наук, професор Володимир Тименко; науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти України, а саме: Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди –  декан фізико-математичного факультету,  доктор педагогічних наук, професор Наталія Пономарьова; доцент кафедри психологічної та педагогічної антропології, кандидат психологічних наук, доцент Олена Малихіна; Національного університету «Полтавська політехніка» імені Юрія Кондратюка – завідувач кафедри вищої та прикладної математики, кандидат фізико-математичних наук, доцент Наталія Ічанська; Криворізького державного педагогічного університету – завідувач кафедри математики та методики її навчання,  кандидат педагогічних наук, доцент Дмитро Бобилєв; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова – доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, кандидат технічних наук Сергій Панов; Закарпатського інституту післядипломної педагогічної освіти – старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та інформаційних технологій, кандидат педагогічних наук, заслужений учитель України Ігор Сігетій; учитель інформатики Українського фізико-математичного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка, кандидат педагогічних наук Валентина Потієнко; учителі шкіл Донецької, Одеської, Херсонської областей і м. Києва.

В результаті понад п’ятигодинного обговорення проблем за напрямами роботи семінару склалося величезне полотно можливостей математичної освіти у навчанні й розвитку обдарованих дітей і молоді України – від початкової до вищої школи. Доповідачі представили методики навчання математики для молодших школярів на основі ігрових методів, залучення старшокласників до написання науково-дослідницьких робіт та олімпіадного руху з математики й інших навчальних предметів, у яких математичні знання відіграють провідну роль; методи навчання математики у вищій школі; стратегії і системи психологічного і педагогічного супроводу обдарованих студентів факультетів природничо-математичного циклу закладів вищої освіти; сучасні напрями STEM і STEAM-освіти для обдарованих; місце математичної обдарованості у системі здібностей особистості; результати міжнародних досліджень з проблематики математичної обдарованості й ключових компетентностей особистості.

Загалом на семінар зареєструвалося майже 600 осіб, що підтверджує актуальність окресленого напряму діяльності. Трансляція відбувалася у форматі ZOOM-конференції. Усі, хто не зміг взяти участь онлайн, матимуть можливість переглянути запис семінару на офіційному сайті Інституту обдарованої дитини НАПН України, а також на порталі «Острів знань».

Конкурс «Математика. Механіка. Кібернетика»

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс наукових робіт на здобуття премій імені видатних вчених ІПММ НАН України для молодих вчених та аспірантів.

Конкурс проводиться у таких номінаціях:

 • премія імені Ярослава Борисовича Лопатинського «За досягнення в галузі диференціальних рівнянь»;
 • премія імені Івана Ілліча Данилюка «За досягнення в галузі рівнянь математичної фізики»;
 • премія імені Георгія Дмитровича Суворова «За досягнення в галузі теорії функцій»;
 • премія імені Йосипа Ілліча Гіхмана «За досягнення в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики»;
 • премія імені Павла Васильовича Харламова «За досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки»;
 • премія імені Анатолія Михайловича Богомолова «За досягнення в галузі кібернетики».

До участі у Конкурсі приймаються опубліковані або неопубліковані статті, що містять нові оригінальні результати із зазначених галузей.

У Конкурсі можуть брати участь молоді науковці, аспіранти та студенти як індивідуально, так i у складі колективу. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, як індивідуально, так і кожного з членів колективу, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи.

На здобуття премій може висуватися як одна наукова праця, що опублікована у фаховому виданні до її висунення, так і цикл праць, що об’єднуються єдиним напрямком наукових досліджень. Наукові результати, що висуваються на конкурс у циклі робіт, мають бути опублікованими (не менш 75%) та прийнятими до друку (не більше 25%) у фахових виданнях до їх висунення.

У разі подання неопублікованої раніше роботи вона має відповідати наступним вимогам:

 1. Наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами.
 2. Загальний обсяг неопублікованої роботи не повинен перевищувати 15 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.
 3. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, можуть бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
 4. Наукові роботи можуть бути виконані українською або англійською мовами.

Додатково до наукової роботи подаються відомості про автора (авторів) наукової роботи.

Важливі дати:

01.04 – 30.04.2021 р. Прийом праць

01.05 – 14.05.2021 р. Розгляд та рецензування

Результати конкурсу оголошуються до Дня Науки 15 травня 2021 року.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді за адресою Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, каб. 417 або електронною поштою на адресу math.mech.cyber@gmail.com.

Буклет конкурсу

 

Результати виборів директора ІПММ НАН України

2 квітня 2021 року відбулися вибори директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України, за результатами яких директором Інституту одноголосно обрано Скрипніка Ігоря Ігоровича.

 

Daftar Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya No. 1 Live Draw HK Slot Togel Slot Deposit DANA Situs Slot Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Slot Togel
Daftar Situs Judi Slot Online Terbaik dan Terpercaya No. 1 Live Draw HK Slot Togel Slot Deposit DANA Situs Slot Terpercaya Bandar Togel Terpercaya Situs Togel Slot Togel Bandar Togel