Сенченко Олексій Сергійович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: старший науковий співробітник

Контакти: e-mail: Senchenko.a76@gmail.com

Напрямки досліджень:

Теорія баз даних – дослідження властивостей та взаємозв’язків між операціями в реляційних (табличних) алгебрах.

Теорія автоматів – представлення автоматів за допомогою визначальних співвідношень.

Теорія графів – представлення графів з позначеними вершинами множинами слів над алфавітом позначок.

1999 – Слов’янський державний педагогічний інститут, спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи інформатики»

2006 – Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.05.01 – теоретичні основи інформатики та кібернетики

2011 – Доцент по кафедрі алгебри

2018 – до теперішнього часу старший науковий співробітник відділу теорії керуючих систем Інституту прикладної математики і механіки НАН України (м. Слов’янськ, Україна)

2016–2017 – доцент кафедри прикладних інформаційних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

2013-2016 – докторант факультету кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка (спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем, тема роботи «Теорія узагальнених табличних алгебр та її застосування у базах даних») (м. Київ, Україна)

2007-2013 – доцент кафедри алгебри Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна)

2005-2007 – старший викладач кафедри алгебри Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна)

2003-2005 – асистент кафедри алгебри Слов’янського державного педагогічного університету (м. Слов’янськ, Україна)

2000-2003 – аспірант Слов’янського державного педагогічного інституту (м. Слов’янськ, Україна)

1999-2000 – вчитель математики та інформатики у Билбасівській ЗОШ (м. Слов’янськ, Україна)

2022-2026 – Розробка математичних моделей та методів аналізу, синтезу та керування дискретними і неперервними динамічними системами, р/н 0122U000118.

2020-2024 – Розробка та дослідження стохастичних моделей динамічних систем, р/н 0119U102317.

2017-2021 – Розробка теоретичних основ та прикладних методів аналізу та синтезу сучасних інформаційних та керуючих систем, р/н 0117U002164.

 

 1. Сенченко О.С. Взаємозв’язки різниці та проекції з іншими сигнатурними операціями табличних алгебр // Праці ІПММ НАН України. – 2021. – Том 35, № 2. – С. 161-172.
 2. Сапунов С.В., Сенченко О.С., Середа О.А. Метричнi властивостi канонiчної визначальної пари для детермiнованих графiв // Праці ІПММ НАН України. – 2020. – Том 34. – С. 134-145.
 3. Кахута Н.Д., Сенченко О.С. Використання повного образу та обмеження в дослідженні властивостей деяких сигнатурних операцій табличних алгебр // Праці ІПММ НАН України. – 2019. – Том 33. – С. 112-121.
 4. Сапунов С.В., Сенченко А.С. Лингвистическое представление графов с помеченными вершинами // Доповіді НАН України. – 2019. – № 11. – С. 29-34.
 5. Сенченко А.С. Взаимосвязи между пересечением, объединением и другими сигнатурными операциями в табличных алгебрах // Праці ІПММ НАН України. – 2018. – Том 32. – С. 121-132.
 6. Редько В.Н., Буй Д.Б., Канарская И.С., Сенченко А.С. Точные оценки временной сложности реализации алгоритмов теоретико-множественных операций в табличных алгебрах // Кибернетика и системный анализ. – 2017. – Том 53, № 1. – С. 3-15.
 7. Буй Д.Б., Канарська І.С., Сенченко О.С. Часова складність додавання, видалення та порівняння алгоритмів табличних теоретико-множинних операцій // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2016. – №4. – С. 55-60.
 8. Сенченко О.С. Критерії дистрибутивності та переставності операції проекції в табличних алгебрах // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: кібернетика. – 2016. – №1. – С. 32-35.
 9. Буй Д.Б., Канарська І.С., Сенченко О.С. Критерії збереження активного домену сигнатурними операціями табличних алгебр // Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2015. – №2. – С. 94-98.
 10. Сенченко О.С. Про похідність в табличних алгебрах операції перейменування при скінченному універсальному домені // Наукові записки НаУКМА. – 2015. – Том 177: Комп’ютерні науки. – С. 92-95.
 11. Редько В.Н., Буй Д.Б., Сенченко А.С. Об инвариантности ключей относительно операций табличных алгебр // Кибернетика и системный анализ. – 2015. – Том 51, № 5. – С. 3-12.
 12. Сенченко А.С. О сохранении ключей в табличных алгебрах // Доповіді НАН України. – 2015. – № 4. – С. 29-34.
 13. Сенченко А.С. Свойства операции проекции в табличных алгебрах // Труды ИПММ НАН Украины. – 2014. – Том 28. – С. 141-147.
 14. Редько В.Н., Буй Д.Б., Сенченко А.С. Некоторые равенства в табличных алгебрах // Доповіді НАН України. – 2014. – № 6. – С. 48-52.
 15. Сенченко О.С. Закони де Моргана у табличних алгебрах // Вісник Київського нац. університету ім. Т. Шевченка. Серія: фізико-математичні науки. – 2013. – Спецвипуск – С. 158-163.
 16. Сенченко А.С. Закон двойного отрицания и правило преобразования разности в табличных алгебрах // Искусственный Интеллект. – 2013. – № 2 – С.139-144.
 17. Сенченко А.С. О дистрибутивности в табличных алгебрах операции насыщения относительно операций объединения и пересечения // Труды ИПММ НАН Украины. – 2013. – Том 26. – С. 197-204.