Нєсмєлова Ольга Володимирівна

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: заступник директора з наукової роботи

Контакти: e-mail: Nesmelova@nas.gov.ua

Наукові інтереси:

Дослідження нелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних, диференціально-алгебраїчних, матричних рівнянь, в тому числі крайових задач, не розв’язаних відносно похідної. А також дослідження напівлінійих еліптичних
диференціальних рівнянь в частинних похідних.

 

2007 – Слов’янський державний педагогічний університет

2010 – Аспірантура Слов’янського державного педагогічного університету

2010 – Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння

2013 – Доцент кафедри математики

2021 – Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.02 – диференціальні рівняння 

2021 – до теперішнього часу заступник директора з наукової роботи Інституту прикладної математики і механіки НАН України

2015–2020 – учений секретар Інституту прикладної математики і механіки НАН України

2012–2015 – доцент кафедри математики Донбаського державного педагогічного університету

2010–2012 – помічник ректора Слов’янського державного педагогічного університету

2007–2010 – асистент, старший викладач кафедри економіко-математичних дисциплін Слов’янського державного педагогічного університету 

2005–2009 – секретар наукового відділу Слов’янського державного педагогічного університету 

Гранти

2017 – Грант Президента України для докторів наук «Задачі синтезу керування для нелінійних систем з багатомасштабною динамікою», номер державної реєстрації – 0117U006155

2018 – Грант Президента України для докторів наук «Класифікаційні методи теорії наближень, теорії крайових задач та їх застосування для керування складними механічними системами», номер державної реєстрації – 0118U005313

2019 – Грант Президента України для докторів наук «Стабілізація траєкторій динамічних систем з гібридними керуваннями та проблеми апроксимації розв’язків неавтономних граничних задач», номер державної реєстрації – 0119U103214

Проєкти

НДР «Конструктивні методи аналізу нетерових крайових задач для систем диференціальних, функціонально-диференціальних та диференціально-алгебраїчних рівнянь і теорії наближень», номер державної реєстрації – 0115U003182, МОН України, 2015 – 2017 рр.

НДР «Конструктивні методи аналізу матричних крайових задач для систем диференціальних, диференціально-алгебраїчних та функціонально-диференціальних рівнянь і теорії наближень», номер державної реєстрації – 0118U003390, МОН України, 2018 – 2020 рр.

 1. Чуйко С.М., Старкова О.В. Двухшаговая итерационная техника для построения функций Матье // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. матем і інформ. – Ужгород: Видаництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 22, №1. – С.157-168.
 2. Чуйко С.М., Старкова О.В. Нелинейные нетеровы краевые задачи не разрешенные относительно производной // Динамические системы. – 2012. — Т. 30. — C. 169-186.
 3. Чуйко С.М., Чуйко А.С., Старкова О.В. Периодическая задача для уравнения Льенара, не разрешенного относительно производной в критическом случае // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – 2015. – Т. 29, – С. 157 –171.
 4. Чуйко С.М., Чуйко А.С., Старкова О.В. Периодическая задача для уравнения типа Льенара, не разрешенного относительно производной // Динамические системы. – 2015. –Т. 33 (5), № 1 – 2. – С. 115–124.
 5. Чуйко С.М., Несмелова О.В., Сисоев Д.В. Автономная периодическая задача для уравнения типа Хилла вчастном критическом случае // Труды Института прикладной математики и механики НАН Украины. – 2016. – Т. 30. – С. 133-142.
 6. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V. On a model semilinear elliptic equation in the plane // Journal of Mathematical Sciences. – 2017. – V. 220, № 5. – pp. 603 – 614. (переклад: V. Gutlyanskiĭ, O. Nesmelova,V. Ryazanov On a model semilinear elliptic equation in the plane // Український математичний вісник. – 2016. – Т. 13, № 1. – pp. 91 – 105). (Q3)
 7. С.М. Чуйко, О.В. Несмелова, Д.В. Сысоев Нелинейная периодическая задача для уравнения Дюффинга в критическом случае // Праці Інститут прикладної математики і механіки НАН України. – 2017. – Т.31. – 140-150.
 8. Чуйко С.М., Чуйко О.С., Чечетенко В.А. Оператор Грiна матричної iнтегрально-диференцiальної крайової задачi // Працi IПММ НАН України. – 2017. –31. – 2017. – С. 151–162.
 9. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. Semilinear equations in a plane and quasiconformal mappings// Доповіді Національної академії наук України. – 2017. – № 1. – С. 10–16.
 10. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V. On quasiconformal maps and semilinear equations in the plane // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. – V. 229, № 1. – pp. 7 – 29. (переклад: V. Gutlyanskiĭ, O. Nesmelova,V. Ryazanov. On quasiconformal maps and semi-linearequations in the plane // Український математичний вісник. – 2017. – Т. 14, № 2. – pp. 161–191). (Q3)
 11. Chuiko S.M., Nesmelova O.V., Dzyuba M.V. Least-Squares Method in the Theory of Matrix Differential-Algebraic Boundary-Value Problems // Ukrainian Mathematical Journal. – 2018. – V. 70, № 2. – pp. 319–333. (переклад: Чуйко С.М., Нєсмєлова О.В., Дзюба М.В. Метод найменших квадратів у теорії матричних диференціально-алгебраїчних крайових задач // Укр. мат. журн. – 2018. – 70, № 2. – С. 280-292). (Q3)
 12. Несмелова О.В. Нелинейные краевые задачи для невырожденных дифференциально-алгебраических систем// Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. – 2018. – Т.32. – С. 78-91.
 13. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. Semilinear equations in the plane with measurable data // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 2. – С. 12-18.
 14. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. On blow-up solutions and dead zones in semilinear equations // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 4. – С. 9-15.
 15. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. On the regularity of solutions of quasilinear Poisson equations // Доповіді Національної академії наук України. – 2018. – № 10. – С. 9-17.
 16. Chuiko S.M., Nesmelova (Starkova) O.V. Autonomous Noether Boundary-Value Problems not Solved with Respect to the Derivative // Journal of Mathematical Sciences. – 2018. V. 230, № 5. – P. 799 – 803. (переклад: Чуйко С.М., Несмелова (Старкова) О.В. Автономные нётеровы краевые задачи, не разрешенные относительно производной // Итоги науки и техники. Серия «Современная математика и ее приложения. Тематические обзоры». – Т. 132. – 144-148.) (Q3)
 17. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V. To the theory semi-linear equation in the plane // Journal of Mathematical Sciences. – 2019. – V. 242, Is. 6. P. 833 – 859 (переклад: V. Gutlyanskiĭ, O. Nesmelova,V. Ryazanov. On a model semilinear elliptic equation in the plane // Український математичний вісник. – 2019. – Т. 16, № 1. – pp. 105 – 140). (Q3)
 18. Чуйко С.М., Нєсмєлова О.В. Про положення рівноваги матричної диференціально-алгебраїчної крайової задачі // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. – 2019. – Т.33. – С. 218-231.
 19. Чуйко С.М., Несмелова О.В. Метод Ньютона-Канторовича в теории автономных нетеровых краевых задач в случае параметрического резонанса // Доповіді Національної академії наук України. – 2019. – № 12. – С. 3-12.
 20. Чуйко С.М., Несмелова О.В. Про перетворення нелінійної нетерової диференціально-алгебраїчної крайової задачі до некритичного випадку // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». – 2019. – Т. 90. – С. 60 – 72.
 21. Несмелова О.В. Слабонелинейные краевые задачи для невырожденных дифференциально-алгебраических систем // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Карзіна. Серія «Математика, прикладна математика і механіка». – 2019. – Т. 89. – С. 10-20.
 22. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. On semilinear equations in the complex plane // Доповіді Національної академії наук України. – 2019. – № 7. – С. 9-16.
 23. Чуйко С.М., Нєсмєлова О.В. Про положення рівноваги матричної диференціально-алгебраїчної крайової задачі // Праці Інституту прикладної математики і механіки НАН України. – 2019. – 33. – С. 218 – 231.
 24. Nesmelova O.V. Matrix Boundary-Value Problems for Differential Equations with p-Laplacian // Journal of Mathematical Sciences. – 2020. – Vol.248, No. 2. – P. 175-187 (переклад: Нєсмєлова О.В. Матричні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь з p-Лапласіаном // Український математичний вісник. – 2020. – Т.17, №1. – С. 49-65). (Q3)
 25. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V. Semi-linear equations and quasiconformal mappings // Complex Variables and Elliptic Equations. – 2020. – 65. – №5. – P. 823-843. (Q2)
 26. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V. On a quasilinear Poisson equation in the plane // Analysis and Mathematical Physics. — 2020. — 10. — №1. — Article number: 6. (Q3)
 27. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. On the quasilinear Poisson equations in the complex plane // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 1. – С. 3–10.
 28. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I. The Dirichlet problem for the Poisson type equations in the plane // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 5. – С. 10–16.
 29. Chuiko S.M., Nesmelova O.V. Nonlinear boundary-value problems for degenerate differential-algebraic systems. // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – V. 252, Is. 4. – P. 463–471 (Q3)
 30. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I., Yefimushkin A.S. Logarithmic capacity and Riemann and Hilbert problems for generalized analytic functions // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 8. – С. 11–18.
 31. Gutlyanskii V.Ya., Nesmelova O.V., Ryazanov V.I., Yefimushkin A.S. On boundary-value problems for generalized analytic and harmonic functions // Доповіді Національної академії наук України. – 2020. – № 12. – С. 11–18.
 32. Samoilenko A.M., Chuiko S.M., Nesmelova O.V. Nonlinear Boundary-Value Problems Unsolved with Respect to the Derivative. // Ukrainian Mathematical Journal. – 2021. – V. 72, Is. 8. – P. 1280–1293 (Q3)
 33. Chuiko S.M., Nesmelova O.V., Dzyuba M.V. On the Approximate Solution of Matrix Differential-Algebraic Boundary-Value Problems by the Least-Squares Method. // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – V. 253, Is. 2. – P. 323–337 (Q3)
 34. Chuiko S.M., Nesmelova O.V., Chuiko O.S. Autonomous Noetherian Boundary-Value Problem in the Case of Parametric Resonance. // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – V. 256, Is. 5. – P. 713–725 (Q3)
 35. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V., Yefimushkin A. Logarithmic Potential and Generalized Analytic Functions. // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – V. 256, Is. 6. – P. 735–752 (Q3)
 36. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O., Ryazanov V., Yefimushkin A. On boundary-value problems for semi-linear equations in the plane. // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2021. – V. 259, Is. 1. – P. 53–74 (Q3)

2016 – Грамота Донецької обласної державної адміністрації

2017 – Грамота Донецької обласної державної адміністрації

2018 – Ювілейна почесна грамота НАН України

2019 – Відзнака НАН України для молодих учених «Талант. Натхнення. Праця».