Гутлянський Володимир Якович

 Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: член-кореспондент НАН України, професор

Посада: радник при дирекції

Контакти: e-mail: Gutlyanskii@nas.gov.ua

Наукові інтереси:

Геометрична теорія конформних і квазіконформних відображень та теорія диференціальних рівнянь в частинних похідних.

1964 – Томський державний університет, спеціальність «математика»

1967 – Кандидат фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз

1972 – Доктор фізико-математичних наук зі спеціальності 01.01.01 – математичний аналіз

2017 – до теперішнього часу радник при дирекції Інституту прикладної математики і механіки НАН України

2015–2016 – Виконуючий обов’язки директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України

2004–2014 – Провідний науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки НАН України

1986–2004 – Завідувач відділу Інституту прикладної математики і механіки НАН України

1983–1986 – Молодший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту прикладної математики і механіки АН України

1967–1995 – Старший викладач, доцент, професор (за сумісництвом) Донецького державного університету

Відповідальний виконавець НДР:

«Апроксимаційні, геометричні і метричні проблеми теорії функцій та відображень» (держ. реєстр. № 0111U000482, 2011 – 2015 рр.),

«Геометричні, топологічні і апроксимативні проблеми теорії функцій  з застосуваннями до задач математичної фізики в неоднорідних середовищах» (держ. реєстр. № 0116U002034, 2016 – 2020 рр.).

Монографії:

  1. Gutlyanskii V., Bojarski B., Martio O., Ryazanov V. Infinitesimal geometry of quasiconformal and bi-Lipschitz mappings in the plane, EMS Tracts in Mathematics, 19. European Mathematical Society (EMS), Zürich, 2013. x+205 pp.
  2. Gutlyanskii V., Ryazanov V. Infinitesimal Geometry of Spatial Mappings, Kiev: Akademperiodyka, 2013. – 187 с.
  3. Gutlyanskii V., Ryazanov V., Srebro U., Yakubov E. The Beltrami equation. A geometric approach, Developments in Mathematics, 26. Springer, New York, 2012. xiv+301 pp. ISBN: 978-1-4614-3190-9.

Наукові публікації:

  1. Gutlyanskii V.Ya., Bojarski B., Ryazanov V. On the Dirichlet problem for general degenerate Beltrami equations // Bull. de la Soc. des Scie. et des Lettres de Lodz. – 2012. – V. LXII, № 2. – P. 29–43.
  2. Gutlyanskii V.Ya., Sakan K., Sugawa T. On _μ-conformal homeomorphisms and boundary correspondence // Complex Var. Elliptic Equ. – 2013. – V. 58, № 7. – P. 947–962.
  3. Gutlyanskii V.Ya., Bojarski B., Ryazanov V. On existence and representation of solutions for general degenerate Beltrami equations // Complex Var. Elliptic Equ. – 2014. – V. 59, № 1. – P. 67–75.
  4. Gutlyanskii V.Ya., Ryazanov V., Yakubov E. The Beltrami equations and prime ends // Укр. мат. вісник. – 2015. – V. 12, № 1. – P. 27–66; (transl. J. Math. Sci. – 2015. – V. 210, № 1. – P. 22–51).
  5. Gutlyanskiĭ V., Nesmelova O. , Ryazanov V. On a model semilinear elliptic equation in the plane // Journal of Mathematical Sciences. –  2017. – V. 220, № 5. – pp. 603–614.

1987 – Почесна Грамота Президії Верховної Ради УРСР

2005 – Премія імені М.М. Крилова за серію праць «Геометричні та аналітичні методи в комплексному аналізі»

2013 – Грамота Верховної Ради України

2016 – Відзнака НАН України «За підготовку наукової зміни»

2017 – Премія імені М.Г. Крейна за серію праць «Нові аналітичні методи для диференціальних рівнянь та теорії функцій»

2021 – Премія імені М.О. Лаврентьєва НАН України за цикл наукових праць «Розвиток ідей М.О. Лаврентьєва – Г.М. Положія – О.А. Самарського в теорії квазіконформних відображень та чисельних методів розв’язання проблем математичної фізики»