Конкурс «Математика. Механіка. Кібернетика»

Конкурс «Математика. Механіка. Кібернетика»

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс наукових робіт на здобуття премій імені видатних вчених ІПММ НАН України для молодих вчених та аспірантів.

Конкурс проводиться у таких номінаціях:

  • премія імені Ярослава Борисовича Лопатинського «За досягнення в галузі диференціальних рівнянь»;
  • премія імені Івана Ілліча Данилюка «За досягнення в галузі рівнянь математичної фізики»;
  • премія імені Георгія Дмитровича Суворова «За досягнення в галузі теорії функцій»;
  • премія імені Йосипа Ілліча Гіхмана «За досягнення в галузі теорії ймовірностей та математичної статистики»;
  • премія імені Павла Васильовича Харламова «За досягнення в галузі теоретичної та прикладної механіки»;
  • премія імені Анатолія Михайловича Богомолова «За досягнення в галузі кібернетики».

До участі у Конкурсі приймаються опубліковані або неопубліковані статті, що містять нові оригінальні результати із зазначених галузей.

У Конкурсі можуть брати участь молоді науковці, аспіранти та студенти як індивідуально, так i у складі колективу. Вік осіб, які претендують на здобуття премії, як індивідуально, так і кожного з членів колективу, не може перевищувати 35 років для осіб, які мають вищу освіту другого (магістерського) рівня, та 40 років для осіб, які мають науковий ступінь доктора наук або навчаються в докторантурі, на час висунення роботи.

На здобуття премій може висуватися як одна наукова праця, що опублікована у фаховому виданні до її висунення, так і цикл праць, що об’єднуються єдиним напрямком наукових досліджень. Наукові результати, що висуваються на конкурс у циклі робіт, мають бути опублікованими (не менш 75%) та прийнятими до друку (не більше 25%) у фахових виданнях до їх висунення.

У разі подання неопублікованої раніше роботи вона має відповідати наступним вимогам:

  1. Наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами.
  2. Загальний обсяг неопублікованої роботи не повинен перевищувати 15 сторінок без урахування додатків та переліку літературних джерел.
  3. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, можуть бути скомпоновані на аркуші формату А3 або А4.
  4. Наукові роботи можуть бути виконані українською або англійською мовами.

Додатково до наукової роботи подаються відомості про автора (авторів) наукової роботи.

Важливі дати:

01.04 – 30.04.2021 р. Прийом праць

01.05 – 14.05.2021 р. Розгляд та рецензування

Результати конкурсу оголошуються до Дня Науки 15 травня 2021 року.

Наукові роботи подаються в друкованому вигляді за адресою Донецька обл., м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19, каб. 417 або електронною поштою на адресу math.mech.cyber@gmail.com.

Буклет конкурсу

 

About the author

ІПММ Адмін administrator

Leave a Reply