Новини

Про проведення зустрічі кандидата на посаду директора ІПММ НАН України з трудовим колективом

22 березня 2021 року відбулося засідання організаційного комітету під час якого було  прийнято рішення про проведення зустрічі з кандидатом на посаду директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України 25 березня 2021 року об 11.00. У зв’язку з карантинними обмеженнями зустріч з трудовим колективом інституту буде проходити з використанням платформи Zoom.

Посилання для підключення до конференції Zoom

https://zoom.us/j/91765654383?pwd=ajRWZC9KS3JOQ2ZFdGVHdlkxVDB0UT09

Ідентифікатор конференції: 917 6565 4383

Код доступу: 414494

Онлайн-лекція «Дослідження руху твердих та пружних тіл з порожнинами, які містять рідину»

31 березня 2021 року об 11.00 на платформі Zoom відбудеться онлайн-лекція завідувача відділу теорії керуючих систем, доктора фізико-математичних наук, професора Кононова Юрія Микитовича «Дослідження руху твердих та пружних тіл з порожнинами, які містять рідину».

Україна є космічною і морською державою, тому на сьогоднішній день існує нагальна потреба в розробці сучасних ракетно-космічних систем, екологічно-безпечних танкерів для транспортування нафти, зріджених газів та інших рідких вантажів, що, в свою чергу, приводить до дослідження динаміки і стійкості руху твердих та пружних тіл з рідиною. Задача про рух у середовищі з опором пружного твердого тіла з порожнинами, які містять рідину, в даний час не вирішена і викликає велику цікавість.

Для вирішення цієї проблеми будуть розглянути дві математичні моделі.

Перша модель ґрунтується на дослідженні обертанні у середовищі з опором системи пружно зв’язаних твердих тіл з рідиною і базується на відомих рівняннях руху системи зв’язаних гіростатів П.В. Харламова та функції стану С.Л. Соболєва для ідеальної рідини.

Друга математична модель руху пружного твердого тіла з порожнинами, які містять рідину, ґрунтується на дослідженні руху твердого тіла з пружними відсіками. Відсік моделюється твердим циліндричним резервуаром довільного поперечного перерізу з пружними основами у вигляді пружних пластин.

Також з цієї лекції ви дізнаєтесь про ефект Джанібекова, правило “великої осі”, експерименти лорда Кельвіна, озерні сейши, явище “мертвої води” та загадку загибелі підводного човна “Трешер”.

Зустріч буде проходити з використанням програми Zoom.

Підключитися до конференції Zoom можна за посиланням:

https://zoom.us/j/92999343515?pwd=eFFsNStDZ2k5VG1TS21RMEFBbXFQQT09.

Ідентифікатор конференції: 929 9934 3515.

Код доступу: 939204.

Лекція буде проходити в рамках відзначення 30-ї річниці незалежності України.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх бажаючих!

Онлайн-лекція «Розвиток досліджень з теорії крайових задач у Донбаському державному педагогічному університеті за останні 30 років»

26 березня 2021 року об 11.00 на платформі Zoom відбудеться онлайн-лекція завідувача кафедри математики та інформатики ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», доктора фізико-математичних наук, професора Чуйка Сергія Михайловича «Розвиток досліджень з теорії крайових задач у Донбаському державному педагогічному університеті за останні 30 років».

Дослідження слабкозбурених систем звичайних диференціальних рівнянь започаткували в 30-ті роки засновники Київської школи нелінійних коливань М.М. Крилов та М.М. Боголюбов, як розвиток методу малого параметра А. Пуанкаре та О.М. Ляпунова. Дослідження з теорії крайових задач у Слов’янському державному педагогічному університеті, нині, Донбаському державному педагогічному університеті, за останні 30 років були започатковані з 1987 р. під вирішальним впливом академіків НАН України А.М. Самойленка, М.О. Перестюка та член-кореспондента НАН України О.А. Бойчука.

У 2015 р. у відповідності до Постанови Президії НАН України від 05.02.2015 р. № 56 на території Донбаського державного педагогічного університету почав працювати Інститут прикладної математики і механіки НАН України. Дослідження з теорії крайових задач у Донбаському державному педагогічному університеті на сьогодні здійснюються під керівництвом член-кореспондентів НАН України О.А. Бойчука, В.Я. Гутлянського та І.І. Скрипніка.

Форма та місце зустрічі: онлайн-лекція на платформа Zoom (код для доступу буде повідомлено в напередодні лекції).

За додатковими питаннями звертатися до Нєсмєлової Ольги Володимирівни, тел. 0626-66-55-00.

Запрошуємо до участі науковців, викладачів, аспірантів, студентів і всіх бажаючих!

Вітаємо з присудженням грамоти Президії НАН України для молодих учених!

Інститут прикладної математики і механіки НАН України вітає кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника Спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу ІПММ НАН України і ДонНУ ім. Василя Стуса відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичниї фізики ШАНЬ Марію Олексіївну з присудженням їй грамоти Президії Національної академії наук України за цикл праць “Усувні особливості розв’язків анізотропного рівняння пористого середовища”.

Постанова Президії НАН України від 03.02.2021 № 38 “Про нагородження грамотами за підсумками конкурсу 2020 р.”

Конкурс на заміщення вакантних посад

Інститут прикладної математики і механіки НАН України оголошує конкурс на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичної фізики.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі (далі – кандидат), подає особисто або надсилає поштою наступні документи:

1) письмову заяву на ім’я директора Інституту про участь у конкурсі, написану власноруч;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) характеристику з останнього місця роботи;

8) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

9) письмову згода на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють в Інституті прикладної математики і механіки НАН України, подають заяву про участь у конкурсі, характеристику за підписом безпосереднього керівника та перелік наукових праць.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Документи згідно з Примірним положенням про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 та Розпорядженням Президії НАН України № 553 від 04.10.2018 р. «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України» подаються ученому секретарю Інституту прикладної математики і механіки НАН України (к.417).

До участі у конкурсі на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника допускаються особи, які відповідають таким вимогам:

учасник конкурсу повинен мати вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня та мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук) з відповідного наукового напряму;

мати досвід наукової, науково-технічної, науково-педагогічної, науково-організаційної діяльності, якого потребує робота на посаді провідного наукового співробітника, не менше семи років;

мати наукові та/або навчально-методичні праці, які опубліковані протягом встановленого періоду у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, у тому числі у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або бути автором (співавтором) або автором (співавтором) та власником (співвласником) діючих патентів на винахід та/або корисну модель, зокрема за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз та/або патентів.

Строк подання заяв та документів для участі в конкурсі – протягом 30 календарних днів від дня опублікування оголошення 11.03.2021.

Адреса на яку подаються документи: 84116, Донецька область, м. Слов’янськ, вул. Генерала Батюка, 19, тел. (0626) 66-55-00, e-mail: iamm_ua@ukr.net, web-сайт: http://www.iamm.in.ua/
Контактні дані особи, яка уповноважена для надання роз’яснень щодо конкурсу: учений секретар інституту Сапунов Сергій Валерійович, тел. (066) 117-04-58.

МАТЕМАТИКА ПРОДОВЖУЄ ДИВУВАТИ

У рамках проголошеного в Україні Року математики науковцями Інституту прикладної математики і механіки НАН України проведено серію уроків «Цікава математика для молодших школярів» в одній із загальноосвітніх шкіл міста Слов’янська.

Перший урок серії за темою «Ряд Фібоначчі» відбувся у вересні 2020 року. Діти були дуже зацікавлені таким заходом та з нетерпінням чекали продовження.

З ініціативи голови Ради молодих учених Інституту прикладної математики і механіки НАН України, к.ф.-м.н. Євгеньєвої Євгенії Олександрівни та вчителя вищої категорії Пожитько Юлії Сергіївни 18 лютого відбулася друга зустріч у 2-В класі ЗОШ І-ІІІ ступенів №10 міста Слов’янська.

Темою незвичайного уроку математики стала «Стрічка Мебіуса». Діти дізналися про німецького математика Августа Мебіуса, його багатий вклад у геометрію та астрономію, а також про його дивовижне відкриття – стрічку Мебіуса. Недаремно її форма надихає митців та архітекторів з усього світу на створення справжніх шедеврів, а властивості цієї стрічки використовуються у техніці та на виробництвах.

Діти навчилися самостійно виготовляти стрічку Мебіуса та провели з нею цікаві досліди.


Як справжні науковці вони довели, що стрічка Мебіуса є односторонньою поверхнею. В цьому їм допоміг мурашка-мандрівник, який намагався дістатися листочка на іншій стороні паперу. Провівши дослід, вони запевнились, що на звичайному кільці мурашці ніяк не дістатися листочка, а форма стрічки Мебіуса дозволяє це зробити без перешкод!

Більш за все школярів здивували експерименти з розрізанням стрічки. У той час, коли при розрізанні звичайного кільця з паперу вони отримували два нових кільця, стрічка Мебіуса видавала зовсім неочікуваний для них результат!

 Математика продовжує дивувати!

Вітаємо з присудженням Премії Відділення математики НАН України ім. Ю.О. Митропольського для молодих учених!

Інститут прикладної математики і механіки НАН України вітає з присудженням Премії Відділення математики Національної академії наук України імені Ю.О.Митропольського для молодих учених:

  • кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника відділу прикладної механіки ЖОГОЛЕВУ Надію Володимирівну за наукову роботу “Дослідження нелінійних ангармонічних ефектів поверхневих і локалізованих хвиль у складених анізотропних тілах”;
  • кандидата фізико-математичних наук, наукового співробітника Спільної науково-дослідної лабораторії нелінійного аналізу ІПММ НАН України і ДонНУ ім. Василя Стуса відділу нелінійного аналізу та рівнянь математичниї фізики ШАНЬ Марію Олексіївну за наукову роботу “Апріорні оцінки типу Келлера-Оссермана та нерівність Гарнака для квазілінійних еліптичних та параболічних рівнянь з абсорбційним членом”.

 

Результати конкурсу на заміщення вакантних посад

Відповідно до вимог Закону України «Наукову і науково-технічну діяльність», Розпорядження НАН України від 04.10.2018 р. №553 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення посад наукових працівників у наукових установах Національної академії наук України», наказу директора інституту від 28.01.2021 р. № 17-ОД в Інституті прикладної математики і механіки НАН України проведено конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу теорії функцій. За результатами конкурсу на вакантну посаду обрано кандидата фізико-математичних наук Білет Вікторію Вікторівну.

Про оголошення конкурсу на заміщення посади директора ІПММ НАН України

Національна академія наук України відповідно до свого Статуту та Методичних рекомендацій щодо особливостей обрання керівника державної наукової установи, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 998 «Деякі питання обрання та призначення керівника державної наукової установи», оголошує конкурс на заміщення посади директора Інституту прикладної математики і механіки НАН України.

З подробицями та вимогами до кандидатів можна ознайомитись за посиланням: 

http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=7401